Πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕλλάδαΗ Greek Environmental & Energy Network Α.Ε. – GREEN Α.Ε. αποτελεί μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που συστάθηκαν κατά την απελευθέρωση της αγοράς. Είναι μέλος του Ομίλου Αδελφών Βασιλειάδη, με δραστηριοποίηση στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της ναυτιλίας. Από την ίδρυσή της η GREEN, βρίσκεται σε μια συνεχή αναπτυξιακή πορεία διαδραματίζοντας δυναμικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι μια ελληνική εταιρεία με πρόσβαση στις Ευρωπαϊκές αγορές μέσω της παρουσίας της σε 14 χώρες καθώς και σε περισσότερα από 40 σύνορα.

Άλλαξε τώρα