Πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕλλάδαΗ ZeniΘ βρίσκεται σταθερά δίπλα σας από το 2000 και έχει ως κύρια δραστηριότητα την προμήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Καινοτόμα προϊόντα και αξιόπιστες υπηρεσίες για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτήρια. Προσανατολισμός της Εταιρείας είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, του επαγγελματία και της βιομηχανίας. Μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον «δίνει ενέργεια» κάθε στιγμή! Στη μετοχική σύνθεση της ΖeniΘ συμμετέχει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και ο ιταλικός κολοσσός ενέργειας ΕΝΙ, οι οποίες κατέχουν το 51% και 49% αντίστοιχα, με τη δεύτερη να ασκεί τη διοίκηση.

Άλλαξε τώρα