Τηλέφωνα ανάγκης

Για την δική σας γρήγορη και άριστη εξυπηρέτηση σας παραθέτουμε τα παρακάτω τηλέφωνα ανάγκης, σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, όπως:

  • Συνδέσεις στο δίκτυο
  • Βλάβες
  • Μεταβολές σε υφιστάμενες παροχές
  • Νυχτερινό ρεύμα
  • Γενικές πληροφορίες για το δίκτυο
  • Θέματα καταμέτρησης κ.λ.π.

Στοιχεία επικοινωνίας


Συνήγορος του καταναλωτή

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον συνήγορο του καταναλωτή για κάθε διαφωνία μεταξύ πελάτη και προμηθευτή.

Στοιχεία επικοινωνίας


GREEN

Στοιχεία επικοινωνίας


PROTERGIA

Στοιχεία επικοινωνίας


VOLTERRA

Στοιχεία επικοινωνίας


WATT-VOLT

Στοιχεία επικοινωνίας


ΔΕΗ

Στοιχεία επικοινωνίας